Sluiten Close
Sluiten Close
Scroll verder

Om de activiteiten van het Battery Competence Cluster - NL tot uitvoering te brengen wordt capaciteit van de samenwerkingspartners ingezet. Het uitvoeringsteam bestaat in eerste instantie uit capaciteit en inzet van Brainport Development, RAI Automotive Industry NL en NMT. 

Uitvoeringsteam

Het uitvoeringsteam is verantwoordelijk voor de realisatie van de verschillende programma's en projecten binnen het Battery Competence Cluster - NL. Het team ondersteunt de stuurgroep, die verantwoordelijk is voor de lange termijnvisie en strategie van het Battery Competence Cluster - NL. Er wordt gewerkt aan het opstellen van gezamenlijke technologische roadmaps en samenwerkingsprojecten, het bouwen van ecosystemen voor duurzame mobiliteit en innovatie, het representeren van het Nederlandse batterij-ecosysteem en het organiseren van het netwerk. Daarnaast wordt de internationale positionering gevormd. Per themapijler en industrie is iemand van het uitvoeringsteam verantwoordelijk.

Programmamanager Rutger van Poppel

Rutger van Poppel van Brainport Development leidt de algemene zaken, ondersteunt de stuurgroep, en is aanspreekpunt voor ‘Batterijsystemen’ en ‘Nieuwe generatie batterijmaterialen en productieprocessen'.

Neem contact op

Programmamanager Gerard Koning

Gerard Koning van RAI Automotive Industry NL is aanspreekpunt voor de automotive industrie en werkt aan de internationale positionering, Battery Days en themapijler 'Recycling & second-use'.

Neem contact op

Programmamanager Liane van der Veen

Liane van der Veen van Oost NL is aanspreekpunt voor de kennisvalorisatie en het versnellen van groei van bedrijven vanuit het Battery Competence Cluster-NL.

Neem contact op

Teamlid Nick Bakker

Nick Bakker van Netherlands Maritime Technology (NMT) is de verbinding naar de maritieme sector en aanspreekpunt voor bedrijven uit deze sector, die zich willen verbinden aan het Battery Competence Center.

Neem contact op

Battery Competence Cluster - NL

Founding Partners

Het Battery Competence Cluster - NL is een samenwerking tussen toonaangevende bedrijven, kennisinstellingen van wereldklasse, nationale brancheverenigingen en overheid. Het Battery Competence Cluster - NL is de opschaling van het Battery Competence Center. De oprichters van het Battery Competence Center zijn Brainport Development, RAI Automotive Industry NL, VDL Groep, DAF Trucks, Damen Shipyards, ELEO, NMT, TU Eindhovenn, TNO en Provincie Noord-Brabant.

Naast deze founding partners, sluiten nu en in de toekomst meer partijen aan die belang hebben bij en activiteiten hebben in de batterijsector. Hierbij kan gedacht worden aan partijen in laadinfrastructuur, recycling, en uit nieuwe mobiliteitssectoren, zoals elektrisch vliegen en gebruikers van nieuwe batterijtechnologie.