Sluiten Close
Sluiten Close
Scroll verder

Om de activiteiten van het Battery Competence Cluster - NL tot uitvoering te brengen wordt capaciteit van de samenwerkingspartners ingezet. Het uitvoeringsteam bestaat in eerste instantie uit capaciteit en inzet van Brainport Development, RAI Automotive Industry NL en NMT. 

Uitvoeringsteam

 

Programma management

Het uitvoeringsteam is verantwoordelijk voor de realisatie van de verschillende programma's en projecten binnen het Battery Competence Cluster - NL. Het team ondersteunt de stuurgroep, die verantwoordelijk is voor de lange termijnvisie en strategie van het Battery Competence Cluster - NL. Er wordt gewerkt aan het opstellen van gezamenlijke technologische roadmaps en samenwerkingsprojecten, het bouwen van ecosystemen voor duurzame mobiliteit en innovatie, het representeren van het Nederlandse batterij-ecosysteem en het organiseren van het netwerk. Daarnaast wordt de internationale positionering gevormd. Per themapijler en industrie is iemand van het uitvoeringsteam verantwoordelijk.

Programmamanager Rutger van Poppel

Rutger van Poppel is programmanager en leidt de algemene zaken en ondersteunt de stuurgroep.

Neem contact op

Programmamanager Albie van Buel

Albie van Buel is aanspreekpunt voor de automotive industrie en werkt aan de internationale positionering en community building.

Neem contact op

Programmamanager Liane van der Veen

Liane van der Veen is aanspreekpunt voor de kennisvalorisatie en de human capital aanpak voor de batterijsector.

Neem contact op

Themaleiders

Themaleider Dirk van Asseldonk

Dirk van Asseldonk van OostNL is themaleider voor de pijler Batterijsystemen voor een duurzame energievoorziening. Wil je meer weten over de ontwikkelingen in d

Neem contact op

Themaleider Janet Kes

Janet Kes van ARN is themaleider voor de pijler second use, materialen en recycling. Wil je meer weten over de ontwikkelingen in deze pijler neem dan contact op met Janet.

Neem contact op

Themaleider André Schilt

André Schilt van TNO Holst Center is themaleider voor de pijler Duurzame batterijcomponenten en productieprocessen. Wil jij meer weten over de ontwikkelingen in deze pijler neem dan contact op met André

Neem contact op

Themaleider Rutger van Poppel

Rutger van Poppel van Brainport Development is themaleider voor de pijler batterijsystemen voor heavy-duty mobiliteit. Wil je meer weten over ontwikkelingen in

Neem contact op

Themaleider Philipa Bitirwum

Philipa Biritwum is Themaleider Internationale Strategie en Themaleider Batterijsystemen voor Heavy Duty Mobiliteit. Neem gerust contact op met Philipa

Neem contact op

Battery Competence Cluster - NL

Founding Partners

Het Battery Competence Cluster - NL is een samenwerking tussen toonaangevende bedrijven, kennisinstellingen van wereldklasse, nationale brancheverenigingen en overheid. Het Battery Competence Cluster - NL is de opschaling van het Battery Competence Center. De oprichters van het Battery Competence Center zijn Brainport Development, RAI Automotive Industry NL, VDL Groep, DAF Trucks, Damen Shipyards, ELEO, NMT, TU Eindhovenn, TNO en Provincie Noord-Brabant.

Naast deze founding partners, sluiten nu en in de toekomst meer partijen aan die belang hebben bij en activiteiten hebben in de batterijsector. Hierbij kan gedacht worden aan partijen in laadinfrastructuur, recycling, en uit nieuwe mobiliteitssectoren, zoals elektrisch vliegen en gebruikers van nieuwe batterijtechnologie.