Sluiten Close
Sluiten Close
Scroll verder

Om de activiteiten van het Battery Competence Cluster - NL tot uitvoering te brengen wordt capaciteit van de samenwerkingspartners ingezet. Het uitvoeringsteam bestaat in eerste instantie uit capaciteit en inzet van Brainport Development, RAI Automotive Industry NL en NMT. 

Uitvoeringsteam

 

Programma management

Het uitvoeringsteam is verantwoordelijk voor de realisatie van de verschillende programma's en projecten binnen het Battery Competence Cluster - NL. Het team ondersteunt de stuurgroep, die verantwoordelijk is voor de lange termijnvisie en strategie van het Battery Competence Cluster - NL. Er wordt gewerkt aan het opstellen van gezamenlijke technologische roadmaps en samenwerkingsprojecten, het bouwen van ecosystemen voor duurzame mobiliteit en innovatie, het representeren van het Nederlandse batterij-ecosysteem en het organiseren van het netwerk. Daarnaast wordt de internationale positionering gevormd. Per themapijler en industrie is iemand van het uitvoeringsteam verantwoordelijk.

Programmamanager Dirk van Asseldonk

Dirk van Asseldonk is programmanager a.i. en leidt de algemene zaken en ondersteunt de stuurgroep.

Neem contact op

Programmamanager Albie van Buel

Albie van Buel is aanspreekpunt voor de automotive industrie en werkt aan de internationale positionering en community building.

Neem contact op

Programmamanager Liane van der Veen

Liane van der Veen is aanspreekpunt voor de kennisvalorisatie en de human capital aanpak voor de batterijsector.

Neem contact op

Themaleiders

Themaleider Dirk van Asseldonk

Dirk van Asseldonk is themaleider voor de pijler Batterijsystemen voor een duurzame energievoorziening. Wil je meer weten over de ontwikkelingen in deze pijler, neem dan contact op met Dirk.

Neem contact op

Themaleider Janet Kes

Janet Kes is themaleider voor de pijler Second use, materialen en recycling. Wil je meer weten over de ontwikkelingen in deze pijler neem dan contact op met Janet.

Neem contact op

Themaleider André Schilt

André Schilt is themaleider voor de pijler Duurzame batterijcomponenten en productieprocessen. Wil jij meer weten over de ontwikkelingen in deze pijler neem dan contact op met André.

Neem contact op

Themaleider Philipa Biritwum

Philipa Biritwum is Themaleider Internationale Strategie en Themaleider Batterijsystemen voor Heavy Duty Mobiliteit. Neem gerust contact op met Philipa.

Neem contact op

Themaleider Stephanie Riffo

Stephanie is systeem integrator voor de projecten van BCC-NL. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met Stephanie.

Neem contact op

Innovatie coördinator Elena Orlova

Als innovatie coördinator richt Elena zich in de pijler Duurzame batterijcomponenten en productieprocessen op de ontwikkeling van roadmaps en nieuwe projecten.

Neem contact op