Sluiten Close
Sluiten Close
Scroll verder

Test faciliteiten batterijen in Nederland

Met een groeiende ontwikkeling in het gebruik van batterijen in Nederland ontstaat ook een toenemende behoefte om batterijen lokaal te testen en te certificeren. Het Battery Competence Cluster – NL heeft samen met verschillende partijen uit de batterijsector een overzicht van bestaande, open testfaciliteiten ontwikkeld. Dit platform biedt inzicht in de aanwezige Nederlandse batterijtestfaciliteiten, waar bedrijven testen en certificeringen kunnen doorvoeren. Zo is te zien waar deze gesitueerd zijn, welke partijen de faciliteiten aanbieden en welke type testen gedaan kunnen worden.

Het doel van dit platform is:
•   Actief testfaciliteiten met ontwikkelaars en gebruikers van batterij(pakketten) in verbinding te brengen, zodat er sneller en beter in de test- en certificeringsbehoefte kan worden voorzien.
•    Faciliteiten beter op elkaar aan te laten sluiten door beschikbare capaciteit (waar mogelijk) te bundelen
•    Faciliteren van partijen in het verkrijgen van toegang tot de juiste soort testen.

Interactieve kaart

Via de buttons naast de kaart kunt u navigeren naar de verschillende testfaciliteiten per thema. Per regio is de uniciteit (score 1-3) en het aantal faciliteiten (locaties) in kaart gebracht. Heb je vragen of wil je in contact komen met een specifieke aanbieder? Benader de partij direct via hun eigen website.

Staat de testfaciliteit van jouw bedrijf nog niet op de kaart? Meld dan je test faciliteit aan bij onze systemen.

Opmerking: We hebben geprobeerd om een zo'n compleet mogelijk beeld te schetsen van de testfaciliteiten in Nederland.  Heb je een vraag of opmerking hierover, neem dan contact met ons op.

Toelichting Faciliteiten