Sluiten Close
Sluiten Close
Scroll verder

Binnen het Battery Competence Cluster - NL worden activiteiten ontplooid om de benodigde kennis op te bouwen en de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven in de batterijwaardenketen te vergroten. Het Battery Competence Cluster – NL doet dit door:

1. Ecosysteemontwikkeling

Het BCC - NL draagt bij aan het ontwikkelen van een sterk batterij ecosysteem
Door bedrijven in Nederland met elkaar te verbinden en deze te koppelen aan partijen uit het buitenland kunnen gezamenlijke uitdagingen en projecten worden aangegaan. Door valorisatie van kennis en samenwerking ontstaat nieuwe bedrijvigheid en groei.

2. Strategievorming

Het BCC - NL staat aan de lat voor het ontwikkelen en uitvoeren van strategische plannen voor de Nederlandse batterijsector
Door samen te werken met verschillende bedrijven en organisaties wordt er gewerkt aan de juiste uitdagingen, kansen, én het opstellen van gezamenlijke technologische roadmaps. De nationale actieagenda Batterijsystemen is een voorbeeld hiervan. Door deze werkwijze zijn deelnemende partijen op de hoogte van elkaars laatste technologische ontwikkelingen én kunnen OEM’s en batterijpakketontwikkelaars tijdig anticiperen op nieuwe technologieën.  

3.  Innovatiesamenwerking

Het BCC - NL draagt bij aan de realisatie van gedeelde R&D faciliteiten
De ontwikkeling van batterijtechnologie is complex. Veel testen en pilotproductie is nodig om aan te tonen dat de technologische samenstellingen werken. Door vanuit het Battery Competence Cluster - NL te investeren kunnen gezamenlijke faciliteiten voor kostenbesparing zorgen bij een groot aantal bedrijven in de Nederlandse batterijwaardenketen. De R&D faciliteiten bevatten testapparatuur, clean rooms, (pre-)pilotproductielijnen en meer.