Sluiten Close
Sluiten Close

Projecten

REACT-EU project 

Looptijd: 1 september 2021 t/m 30 oktober 2023 

Het doel van het REACT-EU project is om versneld technische competenties te ontwikkelen en door middel van een publiek-private samenwerking een toeleverketen op te bouwen middels het ontwikkelen van batterijpakketten/-systemen, het doen van testen en simulaties en assemblage-/productieactiviteiten. Concreet zal de opgebouwde kennis resulteren in verbeterde batterijpakketten en pilot assemblagelijnen ter voorbereiding op seriematige batterijproductie in 2023. Dit project zal daarbij als fundament fungeren om het bredere batterij-ecosysteem van het Battery Competence Center te ontwikkelen, waarbij de partners zien dat meerdere projecten nodig zullen zijn om een brede set aan competenties op te bouwen. Het REACT-EU project zal hiervoor als basis dienen om onderdelen van de benodigde competenties op te bouwen.   

Dit React-EU project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie Noord-Brabant in het kader van OPZuid. 

De belangrijke (technische) resultaten van het project zijn samengevat: 

 1. Structurele samenwerking en programmastructuur waarin meerdere innovatieve projecten ontwikkeld kunnen worden in de batterijketen 
 2. Oplevering van een pilotproductielijn t.b.v. prototyping – DAF Trucks & TNO op de Automotive Campus Helmond 
 3. Oplevering van een pilotproductielijn t.b.v. seriematige batterijproductie – VDL & ELEO  
 4. Kennisbasis die bedrijven in staat stelt betere keuzes te kunnen maken in het inkopen, ontwikkelen, produceren, behandelen, (her)gebruiken en recyclen van batterijen. Deze kennisbasis bestaat uit: 
  • Modulair ontwerp van batterijmodules en -pakketten 
  • Circulair ontwerp en recyclebaarheid van batterijmodules en -pakketten 
  • Opschaling naar (geautomatiseerde) serieproductie  
  • Testen van batterijmodules en -pakketten 

Green Transport Delta-Elektrificatie

Looptijd: 1 oktober 2021 t/m 31 december 2024

Het project Green Transport Delta-Elektrificatie heeft als doel het ontwikkelen van een sterk batterij-ecosysteem in Nederland, en hiermee versneld de transitie naar klimaatneutrale mobiliteit te realiseren.

Onder leiding van VDL Nedcar werken de projectpartners concreet aan de ontwikkeling van:

 • een flexibele en schaalbare ontwikkel- en productieomgeving voor innovatieve batterijmodules en –pakketten (trekker: VDL Nedcar)
 • een verbeterd batterijmanagement systeem, in lijn met aanstaande wet & regelgeving en toepassing van een Nationaal batterijpaspoort (trekker: NXP).
 • een modulaire, bi-directionele 1 megawatt lader. Inclusief de integratie met energiemanagement systemen en vlootplanning op basis van variabelen als laadbehoefte, locatie, lokale energieproductie, energiekosten, andere grootverbruikers en contractuele afspraken met energieleveranciers (trekker: Heliox).
 • een gecertificeerde container voor veilige batterijopslag en -transport die zowel aan de transporteisen (ADR) als aan de laatste opslageisen (PGS37) voldoet (trekker: VDL Staalservice).
 • een blauwdruk van een schaalbare batterijrecyclinglijn geschikt voor de verwerking van End-of-Life (EoL) batterijen (trekker: TNO).