Sluiten Close
Sluiten Close

Actieagenda batterijsystemen aangeboden aan Tweede kamer

Batterijen zijn een sleuteltechnologie voor de energietransitie. Ze vormen een belangrijk middel voor verduurzaming van de mobiliteitssector en kunnen zorgen voor stabilisatie van het elektriciteitsnet. Europa investeert gigantisch in batterijproductie met ruim 6 miljard in ‘Important Projects of Common European Interest’.

Geschreven door Brainport Eindhoven

28 september 2022

Batterijen zijn een sleuteltechnologie voor de energietransitie. Ze vormen een belangrijk middel voor verduurzaming van de mobiliteitssector en kunnen zorgen voor stabilisatie van het elektriciteitsnet. Europa investeert gigantisch in batterijproductie met ruim 6 miljard in ‘Important Projects of Common European Interest’.

Geschreven door Brainport Eindhoven

28 september 2022


Kansen voor Nederland bij de energietransitie

Ook voor Nederland zijn er kansen. Nu al zijn 250 partijen actief als ontwikkelaars en gebruikers van nieuwe batterijen. Deze partijen hebben een potentieel verdienvermogen van ruim 3 miljard euro in 2030. De nieuwe Actieagenda Batterijsystemen laat zien waar deze kansen liggen: nieuwe materiaalinnovaties, elektrisch zwaar transport en recycling.

Kom ook in actie en doe mee! Meld je aan bij het nationale programma voor batterijsystemen en uitvoerder van de Actieagenda: het Battery Competence Cluster

De Actieagenda Batterijsystemen is opgesteld door bedrijfsleven en kennisinstellingen (expertgroep) en wordt ondersteund door Rijksoverheid en Topsectoren.