Aankomend evenement

Fontys Engineers Meet & Match 2024

  • Ondernemen
  • Werken
  • Studenten
  • Arbeidsmarkt
Arrow icon Alle evenementen
Sluiten Close
Sluiten Close

Innovation funds crucial for leading Dutch automotive industry

Persbericht - 24 April
Op maandag 24 april bezocht minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat de Automotive Campus in Helmond. Doel van dit werkbezoek was om kennis te maken met de Nederlandse initiatieven op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit. Innovatiegelden vanuit de overheid zijn nodig om de internationale leidende markpositie van de Nederlandse mobiliteitsindustrie te behouden. 

Minister Adriaansens werd verwelkomd en rondgeleid door Marc Hendrikse (boegbeeld topsector HTSM), Elly Blanksma (Burgemeester Helmond), Albie van Buel (RAI Automotive Industry NL), Lex Boon (Automotive Campus) en Martijn Stamm (TNO).  

Geschreven door Battery Competence Cluster-NL

09 mei 2023

Persbericht - 24 April
Op maandag 24 april bezocht minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat de Automotive Campus in Helmond. Doel van dit werkbezoek was om kennis te maken met de Nederlandse initiatieven op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit. Innovatiegelden vanuit de overheid zijn nodig om de internationale leidende markpositie van de Nederlandse mobiliteitsindustrie te behouden. 

Minister Adriaansens werd verwelkomd en rondgeleid door Marc Hendrikse (boegbeeld topsector HTSM), Elly Blanksma (Burgemeester Helmond), Albie van Buel (RAI Automotive Industry NL), Lex Boon (Automotive Campus) en Martijn Stamm (TNO).  

Geschreven door Battery Competence Cluster-NL

09 mei 2023


Meerjarige planning van innovatieprojecten  

Om impact te maken op de energietransitie zijn er langjarige samenwerkingen gestart voor emissieloze, veilige en slimme mobiliteit tussen industrie, overheid én kennisinstellingen. RAI Automotive Industry NL benadrukt het belang van innovatiegelden om de wereldwijde innovatieve koppositie van de Nederlandse Automotive industrie te behouden: “Elektrificatie, waterstof en digitale infrastructuur zijn daarin essentiële technologiegebieden. Door projecten op deze onderwerpen op te zetten, ontwikkelt de industrie kennis en innovaties waarmee internationaal een voorsprong opgebouwd wordt”, aldus Albie van Buel, managing director RAI Automotive Industry NL.  

De minister onderschrijft het belang van innovatie in de automotive sector:  

“In de toekomst willen we schoon en veilig rijden. Dat vraagt om innovatie. Met deze toonaangevende bedrijven, onderwijsinstellingen werken we samen aan de mobiliteitsoplossingen van de toekomst. Zo ontstaan innovaties waarmee we ons internationaal nog steviger op de kaart zetten. Vandaag heb ik daar prachtige voorbeelden van gezien!” 

Minister Adriaansens

Elektrificatie & batterijtechnologie 

“Nederland heeft een sterke industriële vertegenwoordiging in het zwaar transport over de weg en het water. Voor deze sector is het van belang om te kunnen blijven beschikken over de batterij als energiedrager. Met innovatiegelden werkt het Battery Competence Cluster Nederland (BCC-NL) cross-sectoraal samen aan een ecosysteem voor batterijtechnologie om innovatievermogen, kennis en bedrijfsactiviteiten voor Nederland te behouden en de internationale positionering te borgen vanuit de waardeketen”, aldus Gerard Koning (Cluster manager BCC-NL) en Rutger van Poppel (Program Manager BCC-NL). 

Een aantal partijen uit de waardeketen gaven een toelichting op hun innovatie. DENS heeft een modulair, flexibel batterijpakket ontwikkeld, geschikt voor heavy duty gebruik, koppelbaar aan alle energiebronnen zoals waterstof, zon, wind of net. “Het unieke systeem beschikt over een ongeëvenaarde energiedichtheid en maximale systeeemveiligheid, waaronder een brandonderdrukkingssysteem per compartiment”, aldus Tijn Swinkels, CEO DENS. 

Paul Dietz, algemeen directeur van Auto Recycling Nederland (ARN), ging in op het belang om ook op langere termijn te kunnen beschikken over voldoende grondstoffen voor aandrijfbatterijen. Recycling van afgedankte batterijen kan hieraan een bijdrage leveren. “Goede recycling speelt ook een rol bij het draagvlak voor de transitie naar emissievrij rijden. Er zijn al technologieën waarmee het mogelijk is om de grondstoffen uit de batterij voor meer dan 95 procent terug te winnen! Binnen BCC-NL hebben organisaties hun kennis gebundeld om op dit gebied stappen te kunnen zetten.”, aldus Dietz. Ter afsluiting toonde Delft IMP de materialen benodigd voor coating-technologie. 

Digitale Infrastructuur voor mobiliteit van de toekomst 

Als vervolg van het bezoek heeft de minister mogen zien en ervaren hoe er wordt gewerkt aan Advanced Mapping en Radartechnologie voor morgen en de toekomst. Dit door middel van een demo-rit in een tweetal voertuigen. 

In het Research voertuig van TomTom werd een CCAM (Cooperative, Connected and Automated Mobility) use case gedemonstreerd. In het project Digitale Infrastructuur voor toekomstige Mobiliteit (DITM) worden technieken onderzocht die kunnen helpen bij het accuraat houden van de kaart op een grote schaal (wereldwijd) door niet alleen gebruik te maken van de sensordata in de auto maar ook samen te werken met overheidsorganisaties die kaart data produceren. "TomTom speelt via het DITM project een belangrijke rol bij het versnellen van innovatieve en efficiënte manieren om betrouwbare kaarten voor geautomatiseerde mobiliteit te genereren", aldus Paul Hesen, VP Product Management Automotive bij TomTom. "Dat is alleen mogelijk door samenwerking van meerdere partners, het delen van data en kennis met als uiteindelijk gemeenschappelijk doel: veiligere mobiliteit. De demo van vandaag die betrouwbare (actuele en nauwkeurige) lokalisatie op rijstrookniveau laat zien, is een tastbaar bewijs dat we vooruitgang boeken op weg naar veiligere wegen." 

De sensor-car van NXP test en valideert nieuwe sensor radar-data voor Advanced Driver Assistent Solutions (ADAS). De live demonstratie geeft inzicht in hoe radar-sensoren ingezet kunnen worden in de auto van de toekomst. 

Waterstof 

Het derde onderwerp waar nader op werd ingegaan is Waterstof. “De mogelijkheden van waterstof in de mobiliteitsindustrie zijn nog onderbelicht. Zeker binnen het Heavy Duty segment, en bovenal voor het afleggen van langere afstanden, biedt waterstof een oplossing voor een schoner transport”, aldus Bas ten Broeke, Westport Fuel Systems. De overkoepelende doelstelling is het mogelijk maken van een snelle en soepele overgang naar emissievrij zwaar transport en lokale energievoorziening (minigrids), waardoor de Nederlandse technologieleveranciers en industrie een vooroplopende concurrentiepositie verkrijgen en opbouwen in de opkomende H2-technologiemarkt. 

Minister Adriaansens kreeg de eerste resultaten gepresenteerd van diverse innovatieprojecten. Zo nam ze plaats in de H2-High Pressure Direct Injection (HPDI) Truck welke laat zien dat het mogelijk is om kosten efficiënt, hoge prestaties en zero emissions te combineren in één voertuig. Een technologie van Westport Fuel Systems in samenwerking met TNO. Daarnaast is er een waterstof fuel cell tentoongesteld. Leading hierin is Bosal Nederland in samenwerking met onder andere TNO en Westport Fuel Systems.