Sluiten Close
Sluiten Close

Opladen in de toekomst: EU zet de standaard met Battery Passport

Een internationaal consortium heeft de eerste technische richtlijnen uitgebracht voor het Battery Passport van de EU, een verordening om de duurzaamheid in de batterijwaardeketen te vergroten.

Geschreven door Innovation Origins

03 april 2024

Een internationaal consortium heeft de eerste technische richtlijnen uitgebracht voor het Battery Passport van de EU, een verordening om de duurzaamheid in de batterijwaardeketen te vergroten.

Geschreven door Innovation Origins

03 april 2024

Een sprong naar transparantie en duurzaamheid in de batterij-industrie ligt in het verschiet met het Battery Passport van de EU. Dit innovatieve paspoort is niet zomaar een document; het is een game-changer voor het milieu en de veiligheid van de consument. Vanaf februari 2027 moet elke nieuwe EV en industriële batterij in de EU voorzien zijn van deze digitale identiteit. Het is een stap om ervoor te zorgen dat batterijen goed presteren, recyclebaar en milieuvriendelijk zijn. Met de recente publicatie van de technische richtlijnen en een softwaredemonstratie door een internationaal consortium, krijgen we een voorproefje van een toekomst waarin elke batterij een transparante digitale geschiedenis heeft, bijdraagt aan een circulaire economie en de norm zet voor andere industrieën.

Waarom dit belangrijk is: Batterijen vormen de kern van de energietransitie en de EU neemt maatregelen om hun oorsprong te traceren en hun duurzaamheid te verbeteren.

Inzicht in het EU-batterijpaspoort

Het EU-batterijpaspoort is een initiatief dat is ontworpen om een belangrijke verschuiving in de batterijsector teweeg te brengen. Zie het als een uniek digitaal profiel voor elke batterij die op de Europese markt komt. Dit profiel bevat essentiële gegevens zoals het unieke serienummer van de batterij, de productiedatum, het type, de chemische samenstelling, gegevens van de fabrikant en prestatiegegevens. De QR-code zorgt ervoor dat al deze informatie gemakkelijk toegankelijk is. Het is alsof je een gedetailleerde biografie van je batterij hebt, waardoor je de hele levenscyclus zorgvuldig kunt volgen, van productie tot verwijdering. Het uiteindelijke doel? Reparatie vergemakkelijken, verwerking aan het einde van de levensduur garanderen, de hoeveelheid gerecycled materiaal in batterijen vergroten en een hogere mate van duurzaamheid mogelijk maken.

Technische richtlijnen: een blauwdruk voor implementatie

De recente publicatie van het internationale consortium biedt een uitgebreid kader voor de technische implementatie van het Battery Passport van de EU. Het gaat om de details van de systeemarchitectuur die interoperabiliteit en vertrouwen bevordert. Dit betekent dat de systemen die worden gebruikt door de verschillende belanghebbenden in de batterijwaardeketen naadloos met elkaar moeten samenwerken en een omgeving van samenwerking moeten bevorderen. De Technische Leidraad is niet alleen voor de show; het is een praktische set aanbevelingen die op de een of andere manier is geverifieerd en geïmplementeerd, zoals de softwaredemonstrator laat zien. Het dient als pilot en schept een precedent voor toekomstige digitale productpaspoorten in andere sectoren zoals textiel en elektronica.

Het belang van het batterijpaspoort

Waarom is deze ontwikkeling zo cruciaal? Het EU-batterijpaspoort heeft implicaties die veel verder gaan dan standaardisatie en transparantie. Het is cruciaal voor de veiligheid van de consument en de naleving van strenge EU-regelgeving. Het paspoort maakt het mogelijk om informatie over de hele waardeketen van batterijen veilig te delen, wat cruciaal is voor het veilig en efficiënt recyclen van batterijen. Bovendien speelt het een belangrijke rol in de bredere doelstellingen van de EU om gevaarlijke materialen in batterijen te verminderen, recycling te bevorderen en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

De toekomst van accupaspoorten

De reis eindigt niet met het uitbrengen van de technische richtlijnen. Het Battery Pass Consortium zal zijn bevindingen en de softwaredemonstrator presenteren op de komende Hannover Messe in april. Dit biedt professionals uit de industrie en het publiek een kans om de praktische toepassingen van het batterijpaspoort te zien. Bovendien kunnen we, nu het hele ecosysteem zich voorbereidt op de implementatie met investeringen en co-creatie activiteiten, een domino-effect in de industrie verwachten. De standaardisatie en interoperabiliteit die in de technische handleiding worden geschetst, zullen waarschijnlijk investeringen uit de private sector aanmoedigen en ontwikkeling in andere sectoren stimuleren, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een echte circulaire economie.

Bovenstaande foto is gegenereerd door AI

Meer informatie

Op 5 maart 2024 organiseerde CIRPASS het evenement "Stand van zaken en mogelijke toekomstige ontwikkelingen van het DPP". De focus van het evenement lag op kritieke kwesties waarmee het Digitale Productpaspoort nog steeds wordt geconfronteerd, waarbij "Waarom, Wat, Hoe en Wanneer"-aspecten in verband met de uitrol werden onderzocht. Opnames, presentaties en de vraag- en antwoordsessies zijn te vinden op de CIRPASS website, inclusief de sessie van 11:50 'BatteryPass - inhoudsvereiste voor DPP: de Battery Passport Content Guidance v1.1.'. 

 

CIRPASS event recordings Arrow icon