Sluiten Close
Sluiten Close

Succesvol startschot Nederlandse batterijstrategie

Onder ruime belangstelling vond 19 november een online sessie plaats over het vormen van een nationale batterijstrategie. Ongeveer 80 experts, belanghebbenden en ervaringsdeskundigen gingen met elkaar in gesprek om te komen tot een nationaal actieplan. In dit actieplan komt te staan hoe we de concurrentiepositie van Nederland in de batterijwaardeketen sterk kunnen vergroten. De ministeries van Economische Zaken & Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, Brainport Development, NWO en RVO organiseerden de bijeenkomst. 

Geschreven door Brainport Eindhoven

22 november 2021

Onder ruime belangstelling vond 19 november een online sessie plaats over het vormen van een nationale batterijstrategie. Ongeveer 80 experts, belanghebbenden en ervaringsdeskundigen gingen met elkaar in gesprek om te komen tot een nationaal actieplan. In dit actieplan komt te staan hoe we de concurrentiepositie van Nederland in de batterijwaardeketen sterk kunnen vergroten. De ministeries van Economische Zaken & Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, Brainport Development, NWO en RVO organiseerden de bijeenkomst. 

Geschreven door Brainport Eindhoven

22 november 2021


Aanleiding van de bijeenkomst was een door PWC uitgevoerd benchmarkonderzoek naar de markt van toekomstige batterijtechnologie en het nationale en internationale speelveld. De resultaten van dat onderzoek werden gepresenteerd, waarna in deelsessies werd gesproken over specifieke thema’s zoals nieuwe cellen en materialen, ondersteuning van het net, circulariteit en veiligheid.  

Samenwerking belangrijk 

Energieopslag wordt gezien als een essentieel onderdeel voor het slagen van de energietransitie. Mark Huijben, hoogleraar aan de Universiteit Twente en voorzitter van de batterijexpertgroep: “De vraag naar batterijen in het energielandschap neemt toe. Dat betekent dat er ook veel kansen liggen voor het bedrijfsleven. Die proberen we in kaart te brengen. Daarnaast gaan we specifieke acties definiëren om de Nederlandse kansen te versterken over de gehele batterijwaardeketen. Ook internationaal is het van belang dat we onze concurrentiepositie behouden. Daarom is het belangrijk dat we landelijk samenwerken aan een strategie, zodat we elkaar niet beconcurreren maar juist versterken en met één stem richting Europa de Nederlandse propositie over het voetlicht kunnen brengen.” 

Vervolg 

De resultaten uit de deelsessies vormen, samen met het onderzoek van PWC, de basis voor een op te stellen nationaal actieplan voor de korte en (midden)lange termijn. Het actieplan wordt in de komende maanden verder uitgewerkt. Liane van der Veen, moderator namens de regionale Ontwikkelingsmaatschappijen Nederland: “De belangstelling voor de bijeenkomst was enorm en de aanmeldingen waren zeer divers. Zowel ondernemers, onderzoekers en overheden zien het belang van samenwerking op het gebied van batterijtechnologie. Met de uitkomst van vandaag gaan we verder aan de slag. Daarin betrekken we ook de mensen die niet bij de bijeenkomst konden zijn omdat deze snel overtekend was.”  

Iedereen die zich voor de sessie heeft aangemeld ontvangt een verslag van de bijeenkomst en de resultaten uit de deelsessie. Tevens zal er na de kerst een vervolgsessie georganiseerd worden om vervolg input te leveren op het plan. De verwachting is dat het actieplan begin volgend jaar gereed is.  

Organisatie 

De bijeenkomst was georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, Rijksdienst voor Ondernemende Nederland (RVO) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Namens het Battery Competence Center was Brainport Development bij de organisatie betrokken.