Sluiten Close
Sluiten Close

Wat kunnen we van elkaar leren zonder dat we elkaar beconcurreren? Dat is de Battery Competence Center-gedachte

Jan van Meijl van VDL Groep, partner van het Battery Competence Center

Stel je voor!

Mijn naam is Jan van Meijl en ik ben programmamanager Green Transport Delta Elektrificatie en Batterij Levenscyclus bij VDL Groep. Sinds 2005 ben ik te vinden bij deze mooie organisatie. Om te komen waar ik nu sta, heb ik verschillende commerciële rollen bekleed binnen een aantal VDL-bedrijven.

In de tijd dat diesel als brandstof zegevierde, was ik verantwoordelijk voor de verkoop van openbaar vervoer bij VDL Bus & Coach Nederland. In die periode werd het duidelijk dat de energietransitie op gang kwam, en dat we daar in de mobiliteit ook iets mee moesten. In 2013 hebben we daarom onze basisfilosofie voor E-Mobility opgezet, en zijn we er ook meteen mee aan de slag gegaan. De elektrische bussen die je sinds 2016 in Eindhoven ziet rondrijden, zijn daar bijvoorbeeld het resultaat van.

Het sterke punt van VDL is dat wij een ondernemend bedrijf zijn, waarin we altijd bezig zijn een relevant product en dienst voor onze klanten te leveren. Mijn hoofdtaak bestaat uit het bedenken, en in de praktijk brengen van de laagste batterijkosten over de hele keten (van productie tot recycling), gekoppeld aan een duurzaam businessmodel. Daarvoor werk ik veel samen met andere partijen, waaronder de collega-bedrijven in het Battery Competence Centre.

Wat doet VDL in de samenwerking met het BCC en hoe ben je erbij betrokken?

Wij zijn een van de initiatiefnemers van het Battery Competence Center. Toegang tot kennis, ontwikkeling en procesoptimalisering zijn cruciaal voor bedrijven in de energietransitie. Een transitieproces op dit niveau, kun je namelijk niet alleen. Je hebt een diversiteit aan disciplines nodig waaronder bedrijven en kennisinstellingen, en de overheid. Bovendien heb je om iets te bereiken, een gemeenschappelijke spreekbuis nodig die twee kanten opwerkt om de dialoog op gang te krijgen. Het BCC is het ideale platform om deze samenwerking te organiseren.

Vanuit het BCC kunnen we praktisch toegepaste thema’s aanhangig maken en de daadwerkelijke samenwerking met de andere partijen verhogen. Ter illustratie; door samen te werken zorgen we ervoor dat beschikbare nationale en internationale middelen op een correcte manier bij de juiste bedrijven terechtkomen, en er de juiste dingen mee worden gedaan. ‘Wat kunnen we van elkaar leren zonder dat we elkaar beconcurreren?’ Dat is de BCC-gedachte. Het BCC maakt mogelijk dat we gericht kunnen ontwikkelen, elkaar versterken en het tempo versnellen. Zo verhogen we gezamenlijk de proces- en domeinkennis

De toegevoegde waarde van VDL in het BCC, is de ondernemersgedachte die binnen ons bedrijf heerst. Wij waren er vroeg bij, en zien dus ook als eerste wat er in de markt gebeurt. Dat betekent dat wij soms iets kunnen doen, dat voor andere partijen lastiger is. Dat stelt ons in staat om dingen aan te jagen.

Op welke manier draagt VDL bij aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen?

Uiteindelijk denk ik dat je twee delen van elkaar mag onderscheiden; VDL is een bedrijf, en ons hoogste doel is het nastreven van continuïteit, het bedrijf duurzaam doorgeven aan de volgende generatie. Daarvoor heb je voldoende klanten nodig. En om klanten te krijgen, moet je relevant blijven en toegevoegde waarde bieden. Essentieel voor het behoud van relevantie is de beste oplossingen bieden voor problemen waar onze klanten mee te maken krijgen. In mobiliteit is dat bijvoorbeeld de transitie naar zero-emissievoertuigen. Vooroplopen en de beste zijn op dit gebied, is -voor ons als VDL- een kans om relevant te zijn.

Dan heb je de maatschappelijke thema’s. Klimaat, emissies, grondstofproblemen, duurzaamheid… Het zijn thema’s die ons allemaal bezighouden, en die de laatste jaren meer dan ooit relevant zijn. Wij als bedrijf moeten daaruit destilleren waar we invloed op hebben of wat wij eruit kunnen halen om relevant te blijven. Deze maatschappelijke thema’s proberen wij daarom te vertalen naar een gezonde bedrijfsvoering. Dat doen we vooral voor de voor VDL Groep relevante ‘werelden’: Mobility, Science, Technology & Health, Energy & Sustainability, Infratech en Foodtech.

Wat gaat de inwoner van Nederland merken van de innovaties vanuit het BCC?

Tien jaar geleden vroeg menigeen zich af of E-mobiliteit een hype was, of een ‘here to stay’. We kunnen inmiddels constateren dat E-Mobility of elektrificatie een trend is die blijft. Kolencentrales worden vervangen door zonne- en windenergie, en van diesel schakelen we over naar elektrisch rijden. De inwoner van Nederland merkt dat deze rigoureuze verandering in het vertrouwde energiesysteem consequenties heeft.

Het BCC is met man en macht bezig om oplossingen op het gebied van elektrificatie en batterijcapaciteit vorm te geven. Daarbij richten we ons vooral op mobiliteit, luchtvaart, de maritieme sector en stationaire toepassingen. Daardoor is op nationaal niveau, alle kennis en kunde beschikbaar. We ontwikkelen de producten en leiden de mensen op om de transitie mee vorm te geven.

We moeten af van de gedachte dat we energietransitie zien als een regionaal, of landelijk probleem. De afhankelijkheid van fossiele grondstoffen is iets dat mondiaal speelt. De bewustwording van de afhankelijkheid van energie én de impact die het heeft als de energievoorziening niet goed geregeld is, is een maatschappelijk thema geworden. Daardoor zijn velen geïnteresseerd in dit thema, en willen ze bijdragen aan oplossingen. Dus, wat het BCC doet, is kijken hoe we de afhankelijkheid van het buitenland kunnen verkleinen. Dat doen we door zelf systemen, producten en technologie te ontwikkelen waardoor we proberen de impact van de transitie zo klein mogelijk te houden.

Met welke partijen wil je samenwerken om succes te behalen en waarvoor mogen mensen contact met je opnemen?

Elektrische bussen zijn er gekomen omdat we nationaal, en Europees, een stip op de horizon hebben gezet. Zonder die stip blijven we ‘rondzwemmen’, en proberen we elkaar te overtuigen van ons eigen gelijk. De samenwerking in het BCC stelt ons in staat om met éen mond te praten en een dialoog vorm te geven om samen één beeld te vormen. Het geeft de

overheid ook de kans om snel te schakelen met het bedrijfsleven en andersom. De stip en het overheidsbeleid, scheppen de kaders waarbinnen bedrijven aan de slag kunnen. Dat stelt ons in staat om producten te ontwikkelen die waardevol blijven.

Wij zijn geïnteresseerd in partijen die kunnen bijdragen aan een nog betere afstemming tussen overheidsbeleid en bedrijfsleven. En in partijen die kunnen zorgen dat bedrijven die hiermee worstelen zich aansluiten. Zo kunnen we samen leren om zo ontwikkelingsstromen af te stemmen.

Het BCC is een samenwerkingsverband waarbij iedereen belangeloos kijkt hoe we van elkaar kunnen leren, en kunnen accelereren op de thema’s die voor ons relevant zijn. Dat werkt doordat we mensen opleiden die we nodig hebben, producten ontwikkelen die benodigd zijn, maar ook de publiek private samenwerking opzetten zodat we internationaal slagvaardig zijn. Als we geen gepast antwoord kunnen organiseren op de publiek private samenwerking waarin miljarden naar het Franse en Duitse bedrijfsleven gaan, komt de concurrentiepositie van Nederland in het gedrang. En da’s heel slecht voor onze werkgelegenheid. Op het moment dat wij als Nederland een relevantie positie willen claimen in de energietransitie, moeten wij die samenwerking vormgeven. Daar hebben we elkaar voor nodig. En daar mag iedereen mij voor bellen.