Sluiten Close
Sluiten Close

‘Zo werken we samen aan het verdienvermogen van Nederland’

Interview met Ronald van den Putte van TNO, partner van het Battery Competence Cluster-NL

Stel je even voor!

Mijn naam is Ronald van den Putte en ik ben Senior Business Development Manager bij TNO. Ik studeerde elektrotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven en mijn eerste baan was dan ook in de Electrotechniek. Inmiddels werk ik bij TNO en richt ik me daar op elektrische aandrijflijnen en batterijtechnologie.

Ik zit aan de marktkant, dus ik kijk vooral naar wat bedrijven nodig hebben op batterijgebied. Onze kennis op dit gebied, breng ik naar de markt. Daarbij kijk ik wat de behoefte in de markt is en waarmee wij als Nederland het verschil gaan maken. Dus; aan welke te ontwikkelen technologie, heeft de markt behoefte om een voorsprong te kunnen behouden en daarmee het verdienvermogen van Nederland te verbeteren. In mijn werk maak ik de verbinding tussen de markt en de techniek.

Wat doet TNO in de samenwerking met het BCC-NL en hoe ben je bij betrokken?

TNO is founding partner van het Battery Compentence Center. Samen willen we de innovaties die er zijn, en de kennis die we hebben opgebouwd, naar de markt brengen. TNO fungeert als brug tussen universiteiten en het bedrijfsleven. Het BCC is gestart om samen te werken aan de elektrificatie van de heavy duty industrie, zoals bussen, trucks en de scheepvaart. Door samen te werken aan het innoveren van batterijtechnologie, zorgen we ervoor dat we wereldwijd voorop blijven lopen in dit segment.

 

We zijn begonnen met het BCC als een regionaal initiatief, met het idee om het op te schalen naar een nationaal programma. Dat is precies wat er nu aan het gebeuren is. Het Battery competence Center is opgeschaald naar het Battery Competence Cluster NL, waarin we landelijk samenwerken. Samen met de driehoek bedrijven, kennisinstellingen en de overheid zorgen we ervoor dat we de juiste focus op batterijgebied houden. Met andere woorden, wat is de unieke toegevoegde waarde van Nederland ten opzichte van de wereldmarkt.

TNO heeft op de Automotive Campus een uitgebreid en open testcentrum. We testen op motoren- en voertuiggebied, maar ook op batterijen. Het centrum is ook de plaats waar we de modellen die we maken, valideren. We stellen bijvoorbeeld een nieuw ontwikkelde batterijcel bloot aan verschillende temperaturen. Vervolgens meten we wat de invloed van deze temperatuur is op de levensduur. Die gegevens gebruiken we in een model om vervolgens het gebruik van de (voertuig)batterijmodules af te stemmen op de omstandigheden waaronder een voertuig moet opereren. Deze wiskundige modellen zorgen ervoor dat batterijen zo lang mogelijk meegaan. Dat doen we vanuit de duurzaamheidsgedachte; de meest duurzame batterij is de batterij die het langst meegaat. Binnen het BCC werken we samen met de TU/e aan modellen en algoritmes.

Op welke manier draagt TNO bij aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen?

Als TNO hebben we als missie; ‘op een duurzame manier versterken van de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving’. Dat is waar we mee bezig zijn. We proberen dat te versterken door innovaties naar de markt te brengen en ervoor te zorgen dat we als Nederland op een duurzame manier voorop blijven lopen.

Laten we eens kijken waar we als Nederland goed in zijn, en dat samen oppakken. Of het nu gaat om de productie van next generation batteries, het circulair maken van deze batterijen, of het recyclen van de materialen die erin zitten. Er zitten bijvoorbeeld veel zeldzame metalen in zo’n batterij. Omdat we die niet in Nederland kunnen delven wil je die het liefst terugwinnen uit oude batterijen. Daar houdt de afdeling circulaire economie binnen TNO zich mee bezig. ­

Wat gaan we merken van de innovaties vanuit het BCC-NL?

Niet alleen de Brainport regio gaat iets merken van de innovaties van het BCC-NL. Ik denk dat heel Nederland de vruchten plukt, om de simpele reden dat we het regionaal opererende Battery Competence Center, opgewerkt hebben naar een landelijk platform; het Battery Competence Cluster NL. Daarmee specificeren we als Nederland wat we op batterijgebied willen bereiken, en waar we sterk in zijn. Daarmee kunnen we een significante positie bereiken op wereldschaal, en we weten dat we daarvoor moeten investeren. Ik denk dat heel belangrijk is dat ook voor de overheid duidelijk is waar we ons als Nederland op moeten concentreren om ons onderscheidend vermogen een boost te geven. Dat is iets dat we samen voor elkaar hebben gekregen. Kansen liggen bijvoorbeeld in de volgende generatie batterijen zoals nieuwe anode materialen en vaste stof batterijen. Daardoor kunnen we de capaciteit, veiligheid en laadsnelheid van batterijen verbeteren. Om dit te bereiken is snelheid geboden. Als we afwachten dan missen we de boot.

We zitten midden in een energietransitie. Onze energie moet duurzaam worden opgewekt en opgeslagen. Een belangrijke component daarin is de batterij. Het feit dat die batterijen beter worden, zorgt ervoor dat er meer elektrisch vervoer gaat komen. Daardoor worden onze binnensteden schoner en stiller. Batterijen zijn daarbij de means to an end; we hebben ze nodig om ervoor te zorgen dat we daadwerkelijk emissieloos de wereld in kunnen.

Het doel van TNO is om niet alleen grote bedrijven te ondersteunen in deze transitie, maar vooral ook kennis naar de kleinere partijen te brengen. Door de modellen en algoritmes die we hebben ontwikkeld, stellen we deze partijen in staat om het optimale batterijpakket te maken.

Wij zijn streng als Nederland, dus we lopen wereldwijd voorop. Daarom is overheidsbeleid heel belangrijk. Neem bijvoorbeeld de elektrische bussen die we overal zien, daar zit overheidsbeleid achter. Door regels te stellen, zoals dat alle nieuwe bussen in 2025 CO2-neutraal moeten zijn, komt er iets op gang. Hetzelfde geldt voor emissieloos bouwen. Door beleid wordt innovatie noodzakelijk. Daardoor kunnen wij de eerste zijn die nieuwe technologieën daadwerkelijk exporteren. Zo werken we samen aan het verdienvermogen van Nederland.

Met welke partijen wil je samenwerken om succes te behalen en waarvoor mogen mensen contact met je opnemen? 

We willen de verbindende factor zijn tussen de kennis en de industrie. Voor ons is het dus belangrijk om de markt te kennen. Ik wil OEM’s spreken om de markt te snappen, maar ook kleinere partijen. Want er zijn allerlei mechanismes om elkaar vooruit te helpen. Waar we ook veel mee te maken hebben is de overheid. Het is echt die triple helix van kennisinstellingen, de overheid en het bedrijfsleven die de sleutel is naar het begrijpen van de markt, en -daaruit vloeiend- groei.

Het mooie is, dat het Battery competence Center is gestart met bedrijven die mogelijk in de markt ­concurrenten van elkaar zijn. We hebben ervaren dat als je pre-competitieve informatie met elkaar deelt, je er allemaal beter van wordt. Er is een sfeer ontstaan waarin iedereen samenwerkt. Als we dit verder kunnen uitbouwen tot een landelijk opererend BCC-NL dat samen aan projecten werkt, gegevens uitwisselt én samen sterker wordt, dan zou dat een prachtig resultaat zijn.