Sluiten Close
Sluiten Close
Scroll verder

Batterijsystemen voor heavy-duty mobiliteit

De activiteiten in deze pijler richten zich op het vergaren van kennis en competenties op het gebied van het ontwikkelen en produceren van batterijmodules en -pakketten. Met deze kennis kunnen de toonaangevende bedrijven uit Nederland haar onderscheidend vermogen ‘in house’ blijven ontwikkelen en de afhankelijkheid van internationale toeleveranciers vermindert. Dit vraagt om kennis van de batterij én het productieproces. Binnen de pijler wordt ingezet op twee onderdelen:

1. Kennisontwikkeling op het ontwerpen, testen en ontwikkelen van innovatieve, verbeterde en circulaire batterijmodules en -pakketten

2. Kennisontwikkeling op het seriematig en geautomatiseerd produceren van batterijmodules en -pakketten

Het gaat hier dus niet om het grootschalig produceren van batterijcellen, maar dat de makers van bijvoorbeeld trucks, bussen en vaartuigen toegevoegde waarde kunnen creëren in het zelf ontwikkelen en produceren van batterijpakketten voor integratie in specifieke voer- en vaartuigen.

De nieuwe batterijsystemen moet slim, circulair en schaalbaar ontworpen worden. In het Battery Competence Center wordt gewerkt aan het gezamenlijk realiseren van ontwikkel-, test- en productieomgevingen voor batterijmodules en –pakketten. Deze omgevingen zijn toegankelijk voor meerdere partners waardoor  gezamenlijk kennis opgebouwd en gedeeld wordt.