Aankomend evenement

Fontys Engineers Meet & Match 2024

  • Ondernemen
  • Werken
  • Studenten
  • Arbeidsmarkt
Arrow icon Alle evenementen
Sluiten Close
Sluiten Close

Battery Days 2023

Tweedaags batterij evenement | Duits-Nederlandse samenwerking op onderwijs, onderzoek en ontwikkelingen in volgende generatie batterijen. 

9 november 2023:
Tijd: 09.30h – 17.30h 
Locatie: Enschede, U park Hotel, De Veldmaat 8, 7522 NM Enschede 

10 november 2023:
Tijd: 09.00h – 14.00h* 
Locatie: Münster, IHK (Bildungszentrum), Sentmaringer Weg 61, 48151 Münster 

Voertaal: Engels

Het Nederlandse batterij ecosysteem bundelt de krachten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling naar de volgende generatie batterijen die minder kritieke grondstoffen zoals nikkel of kobalt bevatten. Uiteindelijk is het doel om een sterke Nederlandse en Europese positie te verwerven. Tijdens de Battery Days op 9 en 10 november laten we voorbeelden van onze samenwerking zien met Duitsland. 

9 november 2023 - Enschede
De Battery Day op 9 november vindt plaats bij de UT in Enschede en heeft als thema Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en ontwikkelingen in de volgende generatie batterijen. Naast Nederlandse sprekers zijn enkele Duitse wetenschappers, kennisinstellingen en bedrijven (onder andere MEET, FFB, University of Münster, en KLIB) aanwezig om deze samenwerking kleur te geven.  

Material Independence and Circular Batteries
Battery Competence Cluster-NL is penvoerder van het ingediende nationaal groeifonds voorstel “Material Independence and Circular Batteries”. Met dit voorstel draagt het cluster bij aan de klimaatdoelen zoals CO2-reductie, zero-emissie vervoer en vermindering van gebruik in schaarse grondstoffen. Het geeft daarnaast deels uitvoering aan de beleidsdoelen vanuit de nationale batterijstrategie, zoals het opleiden van voldoende geschikt personeel voor de batterijsector en het verkennen van de bilaterale samenwerking. (In dit geval zoomen we in op Nederland – Duitsland.) Tijdens de Battery Day op 9 november starten we het voorstel met een symbolisch startschot. 

10 november 2023 - Münster 
Op 10 november is de ochtend georganiseerd waarbij geïnteresseerden uit Nederland op bezoek kunnen bij het MEET Battery Research Center van de University of Münster en de zogenaamde PreFab, de eerste proeffabriek voor de productie van batterijcellen van de Fraunhofer Research Institute for Battery Cell Production (FFB) in Münster. Let op, deelname op 10 november 2023 vindt plaats op basis van loting als de maximale capaciteit van 50 deelnemers wordt overschreden. Na aanmelding ontvangt u een schriftelijke aanmelding ter bevestiging van uw deelname. 

Programma 

9 november 2023 Enschede 

09.30h 

Inloop met koffie en thee 

10.00h 

Jeroen Heijs, plaatsvervangend directeur Innovatie & Kennis, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

10.30h 

Update nationaal programma en internationale strategie van BCC-NL, door Rutger van Poppel van BCC-NL

11.00h 

Batterijonderzoek, -ontwerp en -productie over de Nederlands-Duitse grens, met sprekers van het Fraunhofer Instituut, de Universiteit van Münster en de Universiteit van Duitsland.

11.45h 

Koffiepauze 

12.15h 

Lobby, kennistafels en internationale ontwikkelingen van accu's, Margien Storm van Leeuwen van Energy Storage NL

13.00h 

Lunch 

14.00h 

Keuze uit een van de drie expert sessies: 

  1.  Batterijen met een lange levensduur, door Wiebrand Kout (Elestor), Umar Mustaq (Nobian), Gert Jan Jongerden (Exergy), Rajiv Hotchandani (RWE) en Janneke Tjon Pian Gi (Aquabattery).

  2. Batterijen & circulariteit; Presentatie van de Holland Circular Hotspot brochure

  3. Opschalen van productie voor Next Generation batterijen, door LeydenJar en Emagy

15.00h 

EU-ontwikkelingen en kansen door Wout Ijzermans van Batteries European Partnership Association (BEPA)

15.30h 

Startups in de spotlight 

16.00h 

Netwerkborrel en bedrijvenmarkt 

 

10 november 2023 Münster 

08.45h 

Inloop en registratie met koffie en thee 

09.15h 

Opening en introductie FFB en MEET 

09.25h 

De Duitse onderzoek agenda en ontwikkeling van FFB & MEET

10.30h 

Bezoek pilot- en testfaciliteiten in twee groepen (FFB en MEET)

12.30h 

What’s Next NL-DE? Door IHK

13.00h 

Einde

 

*Let op! Deelname op 10 november 2023 vindt plaats op basis van loting gezien de maximale capaciteit van 50 deelnemers. Op 31 oktober vindt de loting plaats, en kort daarna hoor je of je een plek krijgt toegewezen.

Meld je hier aan Arrow icon