Sluiten Close
Sluiten Close

Twee jaar samenwerking aan heavy duty batterijsystemen

Afsluitingsbijeenkomst REACT-EU BCC project bij DAMEN Shipyards met alle projectpartners ​​​​​​​

Geschreven door Battery Competence Cluster-NL

11 december 2023

Afsluitingsbijeenkomst REACT-EU BCC project bij DAMEN Shipyards met alle projectpartners ​​​​​​​

Geschreven door Battery Competence Cluster-NL

11 december 2023

Versneld technische competenties ontwikkelen en door middel van een publiek-private samenwerking een toeleverketen opbouwen middels het ontwikkelen van batterijpakketten en - systemen, het doen van testen en simulaties en assemblage- en productieactiviteiten. In 2021 startte het project REACT-EU BCC project met de partners VDL, DAF, DAMEN Shipyards, TNO, TU Eindhoven, ELEO, Brainport Development en RAI Automotive Industry NL, Netherlands Maritime Technology en Provincie Noord-Brabant. Op 7 december 2023 vond de afsluitende bijeenkomst plaats bij DAMEN Shipyards. 

Delen van resultaten 

Tijdens de bijeenkomst kregen de partners een rondleiding bij de productiehallen en het innovatie- en trainingscentrum van DAMEN. Een interessante inkijk in de manier waarop schepen worden gebouwd en de innovaties op het gebied van elektrificatie en batterijen waar DAMEN aan werkt. 

Een aantal mijlpalen van het project werden in de middag gepresenteerd. ELEO heeft dankzij het project verschillende stappen in hun geautomatiseerde productielijn voor batterijpakketten kunnen realiseren, waaronder celtesting en bonding. Vervolgens vertelde Jimmy Vermeeren van VDL Steelweld over het ontwikkelen van een batterijpakket dat geheel geïntegreerd kan worden in de vloer of het dak van de bus in de nieuwe generatie elektrische Citea bussen van VDL. Daarnaast hebben ze een opslag infrastructuur ontwikkeld om risico’s voor het opslaan van batterijen te minimaliseren en hebben ze met hulp van TNO geleerd hoe ze het ontwerp zo moeten maken, zodat het pakket waterbestendig is. Bij beide bedrijven is valideren van het product en de productiestappen een belangrijk onderdeel, waar van elkaar geleerd is. “En dankzij de samenwerking met TNO in het project, vooral als het gaat om het testen van de lekdichtheid, konden we sneller stappen in de juiste richting maken,” legt Vermeeren uit.  

Ook presenteerden TU Delft en Marin de rol van batterij en de verschillende functies van batterijen in de maritieme energietransitie.  
 

Gedeelde testfaciliteiten 

Een deel van het project was ook bedoeld voor ecosysteemontwikkeling. Daarom is er gekeken naar de haalbaarheid van het onderling delen van testfaciliteiten. Wessel van Haarlem en Paul van Wijk van Bladgroen Innovaties presenteerden de resultaten van de studie. Er is gekeken naar safety-testfaciliteiten en non-safety testfaciliteiten. Op basis van de interviews met marktpartijen zijn twee businessmodellen voor het delen van testfaciliteiten geïdentificeerd. Het delen van de testfaciliteiten leidt tot versnelde innovatie en industrialisatie. Ook zal het een cultuur van vertrouwen en samenwerking stimuleren. Het advies is om een centrale partij met kennis van het ecosysteem aan te wijzen die eigenaarschap neemt voor het uitwerken van het businessmodel rondom de non-safety-testfaciliteit. Het tweede advies is een geïnteresseerd testhuis een business case laten onderzoeken voor een safety-testfaciliteit.   

Vervolgstappen 

Het afsluiten van het REACT-EU BCC project betekent niet dat de samenwerking stopt. Een aantal van de partijen werkt samen in het tweede project dat het BCC-NL coördineert: Green Transport Delta - Elektrificatie. Ook het project Material Independence & Circular Batteries is een vervolg op dit REACT-EU project.