Aankomend evenement

Fontys Engineers Meet & Match 2024

  • Ondernemen
  • Werken
  • Studenten
  • Arbeidsmarkt
Arrow icon Alle evenementen
Sluiten Close
Sluiten Close

Green Transport Delta – Electrification

Looptijd: 1 oktober 2021 t/m 31 december 2024

Het Project Green Transprot Delta- Elektrificatie heeft als doel het ontwikkelen van een sterk batterij-ecosysteem in Nederland, en hiermee versneld de transitie naar klimaat neutrale mobiliteit te realiseren.

Om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen en ten behoud en verbetering van de concurrentiepositie dient de Nederlandse mobiliteitsindustrie de transitie naar een duurzaam, circulair, slim en veilig mobiliteitssysteem te maken. Dit terwijl R&D budgetten onder druk staan vanwege de COVID-19 crisis, en internationaal andere landen inzetten op (herstel)programma’s van miljarden euro’s.

Daarbij komt dat op dit moment Nederlandse bedrijven nog onvoldoende onderdelen van de batterij-waardeketen in eigen beheer hebben om voldoende onderscheidend te zijn en daarmee internationaal minder afhankelijk te zijn.


Projectinhoud

Onder leiding van VDL Nedcar werken de projectpartners concreet aan de ontwikkeling van:

  1. Een flexibele en schaalbare ontwikkel- en productieomgeving voor innovatieve batterijmodules en –pakketten (trekker: VDL Nedcar);
  2. Een verbeterd batterijmanagement systeem, in lijn met aanstaande wet & regelgeving en toepassing van een Nationaal batterijpaspoort (trekker: NXP);
  3. Een modulaire, bi-directionele 1 megawatt lader. Inclusief de integratie met energiemanagement systemen en vlootplanning op basis van variabelen als laadbehoefte, locatie, lokale energieproductie, energiekosten, andere grootverbruikers en contractuele afspraken met energieleveranciers (trekker: Heliox);
  4. Een gecertificeerde container voor veilige batterijopslag en -transport die zowel aan de transporteisen (ADR) als aan de laatste opslageisen (PGS37) voldoet (trekker: VDL Staalservice);
  5. Een blauwdruk van een schaalbare batterijrecyclinglijn geschikt voor de verwerking van End-of-Life (EoL) batterijen (trekker: TNO).