Aankomend evenement

Fontys Engineers Meet & Match 2024

 • Ondernemen
 • Werken
 • Studenten
 • Arbeidsmarkt
Arrow icon Alle evenementen
Sluiten Close
Sluiten Close

REACT-EU project

Looptijd: 1 september 2021 t/m 30 oktober 2023

Het doel van het REACT-EU project is om versneld technische competenties te ontwikkelen en door middel van een publiek-private samenwerking een toeleverketen op te bouwen middels het ontwikkelen van batterijpakketten/-systemen, het doen van testen en simulaties en assemblage-/productieactiviteiten.

Innovatieve batterijtechnologie is onmisbaar voor het realiseren en versnellen van de energietransitie en vergroening. Door de toenemende elektrificatie van transport neemt het gebruik van batterijen nu en in de komende jaren sterk toe, waarbij de focus tot nu toe vooral ligt op het verbeteren van de functionaliteit van de batterij. In de transitie naar duurzame energie (zon en wind) vormen batterijen ook een steeds belangrijke schakel om de balans te vinden tussen de opwekking en gebruik van duurzame energie.

De essentiële rol die batterijen in deze transitie spelen, in combinatie met de kritische materialen die nodig zijn voor de productie en de werking van deze batterijen, vragen om een integrale en strategische aanpak.
 

Projectinhoud

Concreet zal de opgebouwde kennis resulteren in verbeterde batterijpakketten en pilot assemblagelijnen ter voorbereiding op seriematige batterijproductie in 2023. Dit project zal daarbij als fundament fungeren om het bredere batterij-ecosysteem van het Battery Competence Center te ontwikkelen, waarbij de partners zien dat meerdere projecten nodig zullen zijn om een brede set aan competenties op te bouwen. Het REACT-EU project zal hiervoor als basis dienen om onderdelen van de benodigde competenties op te bouwen.  

Dit React-EU project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie Noord-Brabant in het kader van OPZuid.


 

Belangrijke (technische) projectresultaten

 1. Structurele samenwerking en programmastructuurwaarin meerdere innovatieve projecten ontwikkeld kunnen worden in de batterijketen;
 2. Oplevering van een pilotproductielijn t.b.v. prototyping – DAF Trucks & TNO op de Automotive Campus Helmond; 
 3. Oplevering van een pilotproductielijn t.b.v. seriematigebatterijproductie – VDL & ELEO;  
 4. Kennisbasis die bedrijven in staat stelt betere keuzes te kunnen maken in het inkopen, ontwikkelen, produceren, behandelen, (her)gebruiken en recyclen van batterijen.

Het REACT-EU zal als fundament fungeren om het bredere batterij-ecosysteem van het Battery Competence Cluster - NL te ontwikkelen, waarbij de partners zien dat meerdere projecten nodig zullen zijn om een brede set aan competenties op te bouwen.

  Inhoud van de kennisbasis

  1. Modulair ontwerp van batterijmodules en -pakketten;
  2. Circulair ontwerp en recyclebaarheid van batterijmodules en -pakketten;
  3. Opschaling naar (geautomatiseerde) serieproductie;
  4. Testen van batterijmodules en -pakketten.